Waarom Akkerwinde?

Onze klantwaarden:

 • Groen en gezond
 • Persoonlijk
 • Zinvol-betekenisvol
 • Ontwikkelingsgericht

lees meer over AKKERWINDE

De Akkerwinde

De Akkerwinde is een kleinschalige organisatie voor zorg en begeleiding aan mensen(kinderen) met een zorgvraag. De organisatie is gekoppeld aan de boerderij met bedrijfstype akkerbouw van de familie Boonman aan de Lageweg 6 in Nisse. Ook is er een samenwerking met Kinderopvang Windekind aan de Lageweg 8 in Nisse en met BuitenSchoolse Opvang Windkracht 4-12 (Lageweg 6 Nisse). 

De Akkerwinde, Windekind en Windkracht 4-12 liggen in het Nationaal Landschap "Zak van Zuid-Beveland", dichtbij het mooie dorp Nisse. Op beide locaties zijn kinderen, jongeren en volwassenen van harte welkom voor dagbesteding en zaterdagopvang.  

Samenwerking Windekind

In mei 2011 heeft Kinderopvang Windekind zich gevestigd naast werk- leerboerderij De Akkerwinde. Bij Kinderopvang Windekind kunnen baby's, dreumesen en peuters spelen en ontwikkelen in de prachtige natuurrijke omgeving. Deelnemers van De Akkerwinde krijgen de gelegenheid te helpen bij Windekind. Bijvoorbeeld met het snijden van fruit, schoonhouden van de groepsruimtes, het verzorgen van de vaat en de was en het bereiden van een heerlijke lunch. Ook het voorlezen van een prentenboek, ondersteunen bij knutselactiviteiten of meewandelen met de baby's en peuters behoort tot de activiteiten. Daarnaast verzorgen de deelnemers bij Windekind en bij Windkracht 4-12 de dieren en helpen ze met administratieve werkzaamheden. Klik hier om naar de website van Kinderopvang Windekind te gaan. 

 

Kernwaarden

De kernwaarden van Stichting De Akkerwinde zijn:

-Groen:

We geven deelnemers de mogelijkheid de natuur, de groene omgeving en een gezonde levensstijl te leven, te beleven en te ervaren. 

-Samen: 

We werken samen met de boerderij, de groene kinderopvang en de  groene buitenschoolse opvang. We werken vanuit de relatie met de deelnemer samen en zoeken de verbinding met het netwerk.   

Collegialiteit is voor ons vanzelfsprekend. We leren van en met elkaar door evaluatie en feedback.

-Passie:  

We zijn trots op De Akkerwinde en werken vanuit intrinsieke motivatie en verbondenheid. We zijn betrokken bij de deelnemers, hun netwerk  en de organisatie. Enthousiasme en bevlogenheid kenmerkt ons handelen.

-Deelnemer voorop:

De wensen en de competenties van de deelnemer zijn richtinggevend aan ons professioneel handelen. We werken betekenisvol, doelmatig en planmatig om de ontwikkeling van de deelnemer te stimuleren.

 

Klantwaarden

Als we bij De Akkerwinde over klantwaarde praten, bedoelen we in eerste instantie de waarde die we leveren aan onze deelnemers en hun ouders/ vertegenwoordigers. Het gaat hierbij om de waarneming van de deelnemers en hun ouders/ vertegenwoordigers over waarom wij waardevol zijn.  De Akkerwinde heeft de volgende klantwaarden omschreven:

-  Groen

-  Kleinschalig

-  Persoonlijk

- Betrokken

- Gezond

- Duidelijkheid

- Structuur

- Zinvol-betekenisvol

- Inclusief

- Ontwikkelingsgericht

 

Klantbeloften

Klantbeloften maken duidelijk wat onze deelnemers en hun ouders/ vertegenwoordigers van ons mogen verwachten. Klantbeloften geven richting en houden ons scherp.

De Akkerwinde heeft de volgende 8 klantbeloften geformuleerd:

 

 1. Persoonlijke aandacht: Op De Akkerwinde word ik gezien en hoor ik erbij

 

 1. Groen en gezond: In mijn werk of vrijetijdsbesteding krijg ik de kans om de natuur, de groene omgeving en een gezonde levensstijl actief te ervaren en te beleven

 

 1. Wensen en competenties: Op De Akkerwinde wordt uitgegaan van mijn persoonlijke wensen en competenties

 

 1. Afstemming: De begeleiding die ik krijg, is afgestemd met mijn omgeving,  ontwikkelingsgericht en past bij mijn hulpvraag

 

 1. Structuur en duidelijkheid: In de begeleiding die ik op De Akkerwinde krijg, helpen de duidelijkheid en structuur die ik ervaar, mij op weg naar meer zelfstandigheid

 

 1. Gedreven medewerkers: Mijn begeleiders op De Akkerwinde werken vanuit een intrinsieke motivatie en betrokkenheid

 

 1. Verantwoordelijke medewerkers: Mijn begeleiders voelen zich verantwoordelijk voor mijn welzijn, zorg, begeleiding en veiligheid

 

 1. Inclusief: Ik lever een zinvolle en betekenisvolle bijdrage aan een groen en gezond bedrijf en sta midden in de maatschappij

 

Aanbod

Stichting De Akkerwinde heeft de volgende vormen van opvang te bieden:

 • Ontwikkelingsgerichte, arbeidsmatige dagbesteding aan volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking (van maandag tot en met vrijdag)
 • Zaterdagopvang aan kinderen en jongeren (4-25 jaar) met een zorgvraag
 • Stage- en werkervaringsplaatsen voor kinderen en jongeren die onderwijs volgen op een ZMLK-school of het mytyl-onderwijs.

 

 

Onze missie:

De Akkerwinde biedt ontwikkelingsgerichte, arbeidsmatige dagbesteding aan volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking en zaterdagopvang aan kinderen en jongeren met een zorgvraag.  Hierbij maken we gebruik van de kracht van de boerderij en haar groene omgeving. 

 

Onze visie 

Kinderen, jongeren en volwassenen met een zorgvraag hebben wensen en competenties. De Akkerwinde stelt zich ten doel in een groene en gezonde omgeving en op betekenisvolle wijze, competenties te ontwikkelen en uit te breiden, daarbij rekening houdend met de individuele wensen. Daardoor wordt de zelfstandigheid van de deelnemers vergroot, groeit het zelfvertrouwen en daarmee het levensgeluk.

 

Kernwaarden

 • Groen
 • Samen
 • Passie
 • Deelnemer voorop

 

Wij zijn geopend

van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 15.45 uur voor dagbesteding

en op zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur voor zaterdagopvang