Werkwijze

Duidelijkheid en zelfstandigheid

Duidelijkheid en zelfstandigheid zijn voor De Akkerwinde belangrijke aandachtspunten. Door de omgeving te verduidelijken en (be)grijpbaar te maken voor de deelnemers, kunnen zij in deze omgeving zo zelfstandig mogelijk functioneren:

  • Iedere deelnemer heeft op zijn/ haar niveau een dagschema/ programma.
  • Voor iedere ruimte is aangegeven welke activiteit er plaatsvindt.
  • Er is verduidelijking in tijd (bijv. door middel van een jaarkalender, weekkalender).
  • Voor iedere werk- leeractiviteit is op meerdere niveaus een werkschema en/of werkorganisatie beschikbaar.
  • Er zijn duidelijke regels en afspraken over gedrag.
  • Om de omgeving te verduidelijken, wordt o.a. gebruik gemaakt van foto’s, tekeningen, pictogrammen, woordbeelden, teksten.
| Meer
Ontwerp & realisatie: Nilsson