Bekostiging

Voor de functie begeleiding in dagdelen (de dagbesteding), de zaterdagopvang en de vakantieweekenden heeft De Akkerwinde een AWBZ-toelating. Dat betekent dat De Akkerwinde deze vormen van zorg kan bieden "In Natura". Daarvoor is een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of van Bureau Jeugdzorg (BJZ) noodzakelijk.

Ook is het mogelijk om deze vormen van zorg vanuit het PersoonsGebonden Budget (PGB) te betalen. Voor de toekenning van een PGB is een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of van Bureau Jeugdzorg (BJZ) noodzakelijk.

Indicatie aanvragen

Om een indicatie aan te vragen, kunt u rechtstreeks contact opnemen met het CIZ of BJZ of u kunt hulp vragen aan MEE:

Organisatie Website Telefoon
Centrum Indicatiestelling Zorg www.ciz.nl 088 - 7891 460
Stichting Intervence (voorheen Bureau Jeugdzorg Zeeland)   www.intervence.nl 0118 - 677 600
Zorgkantoor Zeeland www.czzorgkantoren.nl  
  - Team zorgadvies 076 - 5243 110
  - Team PGB 013 - 5949 106
MEE Zeeland www.meezeeland.nl  
  - Regio Oosterschelde 0113 - 225 000
  - Regio Walcheren 0118 - 432 000
  - Regio Zeeuws Vlaanderen 0115 - 675 300

 

| Meer
Ontwerp & realisatie: Nilsson