Waarom Akkerwinde?

Onze klantwaarden:

  • Groen en gezond
  • Persoonlijk
  • Zinvol-betekenisvol
  • Ontwikkelingsgericht

lees meer over AKKERWINDE

Erkenning en financiering

De zorg die De Akkerwinde biedt, wordt gefinancierd door het Zorgkantoor (WLZ: Wet Langdurige Zorg) of de gemeente (WMO: Wet Maatschappelijke Ondersteuning of de Jeugdwet). 

Om in aanmerking te komen voor een indicatie (beschikking) verwijzen u graag naar het Sociaal Wijkteam of het Centrum Jeugd en Gezin in uw gemeente of naar het CIZ

Wij kunnen zowel  Zorg In Natura (ZIN) bieden alsook zorg op basis van een PGB (Persoons Gebonden Budget). 

 

Samenwerkende Zorgboeren Zuid (SZZ)

Voor de administratie met betrekking tot zorginkoop en de verantwoording ervan, heeft De Akkerwinde in Stichting  Samenwerkende Zorgboeren Zuid een betrouwbare en professionele partner gevonden. SZZ werkt vanuit de overtuiging dat iedere zorgboerderij uniek is en geweldige mogelijkheden biedt in de groene ruimte aan de hulpvragende mens. De stichting is in het bezit van een AWBZ erkenning. De aangesloten zorgboerderijen worden erkend als aanbieder van kwalitatieve zorg (op basis van ZIN en PGB). Het aanbod is afgestemd op de behoefte in de markt. SZZ is een sterke marktpartner voor de overheid, zorgverzekeraars en instellingen.

 

 

 

Onze missie:

De Akkerwinde biedt ontwikkelingsgerichte, arbeidsmatige dagbesteding aan volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking en zaterdagopvang aan kinderen en jongeren met een zorgvraag.  Hierbij maken we gebruik van de kracht van de boerderij en haar groene omgeving. 

 

Onze visie 

Kinderen, jongeren en volwassenen met een zorgvraag hebben wensen en competenties. De Akkerwinde stelt zich ten doel in een groene en gezonde omgeving en op betekenisvolle wijze, competenties te ontwikkelen en uit te breiden, daarbij rekening houdend met de individuele wensen. Daardoor wordt de zelfstandigheid van de deelnemers vergroot, groeit het zelfvertrouwen en daarmee het levensgeluk.

 

Kernwaarden

  • Groen
  • Samen
  • Passie
  • Deelnemer voorop

 

Wij zijn geopend

van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 15.45 uur voor dagbesteding

en op zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur voor zaterdagopvang