Partners

Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid

De Akkerwinde is aangesloten bij Samenwerkende Zorgboeren Zuid (SZZ). Deze stichting werkt vanuit de overtuiging dat iedere zorgboerderij uniek is en geweldige mogelijkheden biedt in de groene ruimte aan de hulpvragende mens. De stichting is in het bezit van de AWBZ erkenning. De aangesloten zorgboerderijen worden erkend als aanbieder van kwalitatieve zorg. Het aanbod is afgestemd op de behoefte in de markt. SZZ is een sterke marktpartner voor de overheid, zorgverzekeraars en instellingen. Kijk voor een overzicht van de aangesloten zorgboerderijen, hun doelgroepen en activiteiten op www.zorgboerenzuid.nl.

Federatie Landbouw en Zorg

De Federatie Landbouw en Zorg is de landelijke brancheorganisatie voor de sector landbouw en zorg. Ze professionaliseert de sector, faciliteert regionale organisaties van zorgboeren en is aanspreekpunt voor stakeholders. De Federatie Landbouw en Zorg brengt landbouw- en zorgpartijen bij elkaar, stimuleert hen tot samenwerken en is de aanjager van nieuwe perspectiefvolle ontwikkelingen.

Sponsoren

Van de volgende stichtingen of bedrijven hebben wij in de afgelopen periode financiele steun mogen ontvangen. Dit helpt ons onze deelnemers net iets meer voor ze te doen dan alleen wat nodig is. Daardoor kan de kwaliteit van ons werk naar een nog hoger niveau gebracht worden. Wij willen de volgende stichtingen en bedrijven daarom van harte bedanken:

  • Stichting Doen - dankzij hen hebben we de ruimte voor de deelnemers van De Akkerwinde in de nieuwbouw op locatie Lageweg 8 kunnen inrichten.
  • Istimewa Elektro - dankzij hen hebben we een nieuwe kar kunnen kopen om de bolchrysanten te kunnen verkopen en de compost naar de milieustraat te kunnen brengen.

 

| Meer
Ontwerp & realisatie: Nilsson