Missie, visie en kernwaarden

Missie

Mensen met een beperking zijn mensen met wensen en competenties. De Akkerwinde stelt zich ten doel deze competenties te ontwikkelen en uit te breiden, daarbij rekening houdend met de individuele wensen.

Visie

Om de missie vorm te geven, is de begeleiding door de medewerkers van De Akkerwinde erop gericht dat de deelnemer een centrale rol heeft in zijn/ haar eigen ontwikkelingsproces.

Dit houdt in dat:

  • De deelnemer werkzaamheden/ activiteiten krijgt aangeboden die gerelateerd zijn aan zijn/ haar competenties en wensen;
  • De zelfstandigheid van de deelnemer bij het verrichten van de werkzaamheden/ activiteiten zoveel mogelijk wordt gestimuleerd;
  • Respect en waardigheid kernbegrippen zijn in de omgang met elkaar;
  • Afhankelijk van de aanwezige competenties en interesses, mogelijkheden worden gecreëerd om de deelnemer te laten kennismaken met en deelnemen aan reguliere arbeid/ activiteiten in de maatschappij;
  • Kwaliteit en veiligheid het uitgangspunt vormen bij de aangeboden werkzaamheden.

Kernwaarden

De wijze waarop De Akkerwinde haar missie en visie wil uitdragen, wordt bepaald door vier kernwaarden: groen, samen(werken), deelnemer voorop en passie.

Groen

De Akkerwinde maakt bij het aanbod van haar activiteiten optimaal gebruik van de groene ruimte. Op haar beurt wil De Akkerwinde duurzaam bijdragen aan het behoud van deze groene omgeving en de ons omringende natuur.

Samen(werken)

De Akkerwinde werkt samen op basis van respect, waardering en betrokkenheid.

Deelnemer voorop

De competenties en wensen van de deelnemer zijn voor De Akkerwinde leidend. De Akkerwinde zorgt voor de ondersteuning die voor de deelnemer nodig is om verder te ontwikkelen.

Passie

Vanuit passie, betrokkenheid en gedrevenheid zoeken en denken wij in mogelijkheden.

| Meer
Ontwerp & realisatie: Nilsson