Stage- en werkervaringsplaatsen

Voor leerlingen in het Voortgezet Speciaal Onderwijs (ZMLK) of voor jongeren met een verstandelijke beperking die het regulier onderwijs bezoeken, bestaat de mogelijkheid om stage te lopen op de boerderij of bij kinderopvang Windekind. Zo ontdekken deze leerlingen wat hun wensen en competenties zijn en kunnen zij werkervaring opdoen. De werkzaamheden zijn vergelijkbaar met de dagbesteding.

Leerlingen die op de boerderij stage lopen kunnen daar bijvoorbeeld:

 • In de groententuin, bloementuin, kruidentuin, fruittuin of boerderijtuin bloemen plukken, aardbeien plukken, onkruid wieden, spitten;
 • De dieren verzorgen: de pony borstelen, de schapen eten geven, de konijnen knuffelen, en de eieren rapen die de kippen hebben gelegd;
 • In de houtbewerkingsruimte zagen, timmeren, schilderen;
 • In het atelier lavendelzakjes maken, strokransen versieren, kralen rijgen, bloemstukjes maken;
 • In de keuken jam koken, appeltaart bakken, of groentensoep maken

Voorbeelden van activiteiten tijdens een stage bij Windekind:

 • Verzorgen van de was en de vaat;
 • Opmaken van de bedjes;
 • Schoonhouden van de slaapkamertjes;
 • Beheer en aanvullen van voorraden (luiers en voeding);
 • Drogen van buitenspeelkleding;
 • Brood bakken;
 • Klaarzetten van bekers sap en schaaltjes fruit;
 • Klaarzetten van de spullen voor de lunch;
 • Meewandelen met de baby's (kinderwagens, buggy's voortduwen);
 • Onderhouden van de tuin;
 • Verzorgen van de dieren en hun verblijven;
 • Verschonen van de afvalbakken;
 • Administratieve werkzaamheden.

Doelstellingen stage- en werkervaringsplaatsen

De doelstellingen voor stage- en werkervaringsplaatsen komen overeen met die voor dagbesteding:

 • De Akkerwinde laat de leerling kennis maken met en meewerken op een bedrijf met duurzame zorg (voor de natuur en/of voor kinderen).
 • De Akkerwinde biedt de leerling zowel boerderijspecifieke als andere activiteiten en werkzaamheden.
 • De Akkerwinde bevordert een optimale ontwikkeling van de leerling in het verlengde van en in samenwerking met hun ouders, familie, wettelijk vertegenwoordigers/ onderwijsinstelling.
 • De Akkerwinde biedt de leerling activiteiten gericht op de specifieke hulpvraag. Bij dagbesteding staan plezier in het werk en de bezigheden, het opdoen van ervaringen, de beleving en het instandhouden en ontwikkelen van kennis en vaardigheden centraal. Een nevendoelstelling bij dagbesteding kan zijn de deelnemer zo ver mogelijk richting reguliere arbeid te brengen door middel van een gerichte training zonder daar specifieke uitstroomeisen aan te verbinden. Bij een stage- en werkervaringsplaats staan zowel het leren werken (arbeidsritme, productiviteit, efficiëntie, fysieke en sociale eisen), als het bepalen van interesses en mogelijkheden centraal.
| Meer
Ontwerp & realisatie: Nilsson